สินค้า OTOP

·         รหัสสินค้า : 450705-F001

·         ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก.

ทอเสื่อกก (รหัสโอทอป 450701795201)

·         ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร

·         น้ำหนัก :0.00 กรัม

·         สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด

·         ระดับดาว :  (ปี 2552)

- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านดงดิบ ม.5 ต.หนองใหญ่

 119 ดงดิบ หมู่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : นางแสงจันทร์ คำศรีเมือง