เอกสารกองทุนหมู่บ้าน

เอกสารกองทุนหมู่บ้าน หรือเอกสารใดๆ นั้น

 

เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในการทำโครงการกองทุนหมู่บ้านหรือไม่ว่าจะเป็นโครงการอื่นๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐนั้น เอกสารเหล่านี้จะต้องมีการดำเนินการให้เป็นระบบ มีการจัดระเบียบให้ชัดเจน ย้ำเลยว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆ
 
เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนต่างๆ นั้น จะต้องมีการจัดเตรียมในบางส่วนกันตั้งแต่ ก่อนเริ่มกระบวนการประชุมประชาคมในครั้งแรกเลยทีเดียว ส่วนในขั้นตอนต่อๆ ไปนั้น ก็จะมีเอกสารประกอบในแต่ละขั้นตอนไม่เหมือนกัน ซึ่งหากกลุ่มผู้ดำเนินการในการเขียนแผนเพื่อประกอบในโครงการในขั้นตอนต่างๆ ก็ควรจัดหาเอกสารจากส่วนกลาง หรือสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงกับหน่วยการที่เกี่ยวข้องในโครงการนั้นๆ
 
 

แบบฟอร์มที่ต้องใช้ในโครงการกองทุน/ประชารัฐ ปี61