แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) เขียนโดย สำนักปลัด 25
4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) เขียนโดย สำนักปลัด 27
4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) เขียนโดย สำนักปลัด 31
4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เขียนโดย สำนักปลัด 25
4202 เจ้าพนักงานการคลัง เขียนโดย สำนักปลัด 22
4203 เจ้าพนักงานพัสดุ เขียนโดย สำนักปลัด 27
4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เขียนโดย สำนักปลัด 27
4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) เขียนโดย สำนักปลัด 23
4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) เขียนโดย สำนักปลัด 23
4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) เขียนโดย สำนักปลัด 26